Jejak Rasul

Jejak Rasul :  Pakej yang membawa anda ke tempat-tempat yang bersejarah pada zaman Nabi Muhammad dan para Nabi-nabi yang terdahulu. 

Seperti:

Baitul Maqdis tempat sejarahnya Nabi Ibrahim, Ishaq, Ya’qub, Daud, Sulaiman, Musa, Isa, Yunus, Nabi Muhammad s.a.w, Sayyidah  Maryam (ibu nabi Isa).

Jordan: Nabi Syuaib, sahabat Nabi: Abd Rahman bin auf, Bilal bin Rabah, Syuhada Peperangan Mutah: Jaafar bin Abi Tolib(sepupu rasul s.a.w.), Zaid bin harith(anak angkat rasulullah), abdullah bin rawwahah.

Mesir: Maqam Sayyiduna Husain(cucu baginda), imam Syafie, Nabi Danial, Luqman Al–hakim.

dan lain2

Sample Itinerary