Bayar Fidyah untuk yang tak dapat melaksanakan puasanya, oleh kerana : Sakit, haidh, mengandung/menyusukan

bayaran untuk 1 hari puasa = $3.00


Saya Mewakilkan Ust TM Fouzy untuk sampaikan Fidyah Puasa (sebutkan namanya) kepada yang berhak menerimanya